Liên Hệ

Địa chỉ: Tỉnh lộ 44A, Long Điền, Long Hải, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Holine: (025) 4366 2222

Facebook: https://www.facebook.com/anoasisresort

Email: info@anoasisresort.com